พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลลอยกระทง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลลอยกระทง

ในเวลา 17.00 น. ของวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ท่านนายกสมาคมฯ คุณวิชิต ประกอบโกศล เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลลอยกระทงกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำ ณ บริเวณท่าเรือเอเซียทีค กรุงเทพฯ
Antabuse without prescription

Comments

comments