พิธีมอบตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > พิธีมอบตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ท่านนายกฯ คุณวิชิต ประกอบโกศล และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”     The generic generic zoloft is manufactured by 60 companies.       ณ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ถนนราชดำเนินนอก

Comments

comments