ภูเก็ตทดสอบ‘เฟิสต์เทคนิคัลไฟลต์’ ดันเปิดใช้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ภูเก็ตทดสอบ‘เฟิสต์เทคนิคัลไฟลต์’ ดันเปิดใช้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ภูเก็ตทดสอบ‘เฟิสต์เทคนิคัลไฟลต์’ ดันเปิดใช้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

สนามบินภูเก็ต เตรียมเปิดทดสอบเฟิร์ส เทคนิคัล ไฟล์ต ของอาคารผู้โดยสารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ โฟกัสการให้บริการในส่วนเที่ยวบินขาเข้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับเที่ยวบินทีจี609 ที่ทำการบินจากฮ่องกง หลังจากนั้นอีก 60 วันบูรณาการทำงานร่วมกับสายการบิน เพื่อทยอยย้ายเที่ยวบินระหว่างประเทศกว่า 53 สายมาให้บริการ ก่อนกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต มูลค่าการลงทุน5,400 ล้านบาท เพื่อขยายการรองรับผู้โดยสารจาก 6.5 ล้านคนต่อปี เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี ในขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 98% โดยงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย อาทิ ทางขับและลานจอดรถ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบเติมน้ำมัน งานก่อสร้างอาคารทดแทน อาคารคลังสินค้า เป็นต้น เหลืองานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ(อาคารหลังใหม่)ที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และทดสอบระบบต่างๆให้สมบูรณ์ เพื่อให้พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ(แกรนด์โอเพ่นนิ่ง)ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ทางสนามบินภูเก็ต จะมีการทดสอบระบบการให้บริการ ในส่วนของเที่ยวบินขาเข้า หรือ”First Technical Flight” ที่จะทดสอบเพียง 1 ไฟล์ตและทดสอบเพียงวันเดียว คือ เที่ยวบินทีจี 609 ของการบินไทย ที่ทำการบินจากฮ่องกงมายังภูเก็ต ที่จะเป็นการให้บริการในทุกระบบที่เกี่ยวกับเที่ยวบินขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า การตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนั้นทางสนามบินจะใช้เวลาอีก 60 วัน เพื่อทำแผนแบบบูรณาการ และหารือกับสายการบินต่างๆที่จะเริ่มทยอยย้ายเที่ยวบินระหว่างประเทศ มาให้บริการยังอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ซึ่งหลังวันที่ 15 เมษายน 2559 ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ก็คาดว่าจะเริ่มมีบางสายการบินทยอยมาเปิดให้บริการได้บ้าง ก่อนจะมีการเปิดตัวอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

ปัจจุบันสนามบินภูเก็ต มีสายการบินระหว่างประเทศเปิดให้บริการทั้งหมด 53 สายการบิน เป็นเที่ยวบินประจำ 37 สายการบิน เที่ยวบินเช่าเหมาลำ 16 สายการบิน ซึ่งสายการบินเหล่านี้จะต้องย้ายไปให้บริการในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ส่วนสายการบินในประเทศ จำนวน 7 สายการบินที่ทำการบินเข้าภูเก็ต จะยังคงให้บริการอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบัน ซึ่งอาคารหลังนี้ก็มีแผนจะปรับปรุงอาคาร เพื่อให้แล้วเสร็จในปี 2560

“การเร่งรัดการเปิดใช้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เป็นสิ่งที่จำเป็น ควบคู่ไปกับการทดสอบระบบอย่างมั่นใจก่อนเปิดให้บริการ เพราะในขณะนี้สนามบินภูเก็ตต้องรองรับเที่ยวบินเฉลี่ย 240-250 เที่ยวบินต่อวัน ในช่วงพีค บางวันเพิ่มขึ้นไปถึง 300 เที่ยวบินต่อวัน รองรับผู้โดยสารรวมกว่า 4-5 หมื่นคนต่อวัน อย่างขณะนี้เป็นช่วงตรุษจีน มีสายการบินสายการบินของจีน แจ้งขอเพิ่มเที่ยวบินและเปิดทำการบินแบบเช่าเหมาลำสู่สนามบินภูเก็ตรวมกว่า 29 เที่ยวบิน ที่เริ่มมาตั้งแต่ 25 มกราคม-25 กุมภาพันธ์2559 มีจำนวนผู้โดยสารกว่า 4,286 คน ไม่รวมการเดินทางมาโดยเที่ยวบินปกติ ซึ่งกว่า 80% เป็นสายการบินจากประเทศจีน อย่างไชน่า เซ้ทธ์เทิร์น แอร์ไลน์ส ไชน่า อีสเทิร์น เซี้ยงไฮ้ แอร์ไลน์ เป็นต้น การเปิดใช้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ก็จะทำให้ลดปัญหาความแออัดลงได้พอสมควร” นางมนฤดี กล่าวทิ้งท้าย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Comments

comments