ยกเลิกนโยบายยกเว้นวีซ่า 24ชั่วโมงสำหรับผู้โดยสารผ่านเมืองสู่ประเทศที่สาม ใน 13 สัญชาติ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ยกเลิกนโยบายยกเว้นวีซ่า 24ชั่วโมงสำหรับผู้โดยสารผ่านเมืองสู่ประเทศที่สาม ใน 13 สัญชาติ

เรื่อง   ยกเลิกนโยบายยกเว้นวีซ่า 24ชั่วโมงสำหรับผู้โดยสารผ่านเมืองสู่ประเทศที่สาม ใน 13 สัญชาติ

เรียน       ท่านสมาชิก
เนื่องด้วยไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ ขอแจ้งข้อมูลล่าสุดเรื่องยกเลิกนโยบายยกเว้นวีซ่า 24 ชั่วโมงสำหรับผู้โดยสารผ่านเมืองไปประเทศที่สาม ใน 13 สัญชาติ ต่อไปนี้ Turkey, Syrian, Saudi Arabia, Yemen, Emirates, Oman, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Thailand และ Malaysia ให้ยึดปฏิบัติดังนี้
1.              เดินทางจากไทยไปกวางเจา หนานหนิง เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น เพื่อต่อไปประเทศที่สาม โดยต่อเครื่องภายใน 24ชั่วโมง และมีตั๋วคอนเฟิร์มที่นั่งออกจากประเทศจีน ไม่ต้องทำวีซ่าจีน (ผู้โดยสารต้องรอเปลี่ยนเครื่อง ณ บริเวณTRANSIT AREA)
2.              ผู้โดยสารสัญชาติเหล่านี้ ซึ่งเดินทางในเที่ยวบินที่มีSTOPOVER ตัวอย่างเช่น CANSFO (STOPOVER WUH), CZ355 CANSVO (STOPOVER WUH),CZ331 CANFRA(STOPOVER CSX),CZ6001 CANSVO(STOPOVER URC), CZ645 CANFCO (STOPOVER WUH),  เป็นต้น ต้องทำวีซ่าจีน
3.              ผู้โดยสารเดินทางจากไทยไป อู่ฮั่น และ ฉางซา ต่อเครื่องไปประเทศที่สาม  ต้องทำวีซ่าจีน
4.              สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบกับนโยบายดังกล่าว กรุณาติดต่อแผนกตั๋วเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6777388 ต่อ 1 (แผนกบัตรโดยสาร)
 
หมายเหตุ นอกจากนี้ผู้โดยสารสัญชาติ Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Sri lanka, Nigeria หากต่อเครื่องไปยังประเทศที่สาม จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องไม่เกิน24.00 น. ของวันนั้นๆ
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดี
 
ขอแสดงความนับถือ
 
นาย เจริญ วังอนานนท์
นายกสมาคมฯ


-----------------------ATTA-------------------------
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS
33/42-43 Wall Street Tower
10th FL., Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak,
Bangkok 10500 THAILAND.
Tel : (662) 237-6046-8, Fax : (662) 237-6045
Email : info@www.atta.or.th, Website : www.atta.or.th
ยกเลิกนโยบายวีซ่า

Comments

comments