“ยูเอส นิวส์” เผย อันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลก “ไทย คว้าอันดับที่ 21” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > “ยูเอส นิวส์” เผย อันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลก “ไทย คว้าอันดับที่ 21”

“ยูเอส นิวส์” เผย อันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลก “ไทย คว้าอันดับที่ 21”

14535368941453537096m

เว็บไซต์ยูเอสนิวส์ รายงานเมื่อวันที่ 22 มกราคม เปิดเผยการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2559 ประเทศไทยครองอันดับที่ 21 จากทั้งหมด 60 ประเทศที่อยู่ในรายชื่อ ขณะที่ประเทศเยอรมนีครองแชมป์ประเทศที่ดีที่สุดในโลก

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ระบุว่า อันดับของประเทศไทยถูกจัดตามระดับคะแนน โดยเต็ม 10 คะแนน ประเทศไทยได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.1 คะแนนจากคะแนนตามหมวดย่อย 9 หมวด(เรียงลำดับตามตัวอักษร) ได้แก่ การขับเคลื่อน (อันดับที่ 4), การผจญภัย (อันดับที่ 4), ความเปิดกว้างสำหรับการทำธุรกิจ (อันดับที่ 10), คุณภาพชีวิต (อันดับที่ 23), ผู้ประกอบการ (อันดับที่ 31), พลเมือง (อันดับที่ 45), มรดกทางวัฒนธรรม (อันดับที่ 8), อำนาจ (อันดับที่ 43), และอิทธิพลทางวัฒนธรรม (อันดับที่ 20)

ในหมวดการผจญภัยที่ประเทศไทยครองอันดับ 4 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 7.6 คะแนน ถือเป็นประเทศที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียจากการจัดอันดับดังกล่าว โดยมีคะแนนนำจากความเป็นมิตร 8.1 คะแนน และทัศนียภาพ 9 คะแนน ซึ่งนักท่องเที่ยวมักใช้จ่ายขณะท่องเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยคนละ 1,574 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 56,700 บาท

ขณะที่หมวดการขับเคลื่อนอันเป็นหมวดที่ประเทศไทยได้รับอันดับต้น ๆ อีกหมวดหนึ่ง ระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแบบความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (จีดีพี พีพีพี) ที่สะท้อนอำนาจการบริโภคในประเทศเติบโตขึ้น 107% จากช่วงทศวรรษล่าสุด

หมวดมรดกทางวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ย 6.5 คะแนน การจัดอันดับระบุว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีอาหารยอดเยี่ยม ในระดับ 8.4 คะแนน ประกอบกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจำนวนมาก 7.5 คะแนน ตามด้วยความเข้าถึงได้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีค่ารับคะแนนเท่ากัน 5.2 คะแนน

สำหรับหมวดที่ประเทศไทยครองอันดับต่ำสุดอย่างหมวดพลเมือง ประกอบด้วยการคิดคะแนนจากการกระจายอำนาจทางการเมือง, เคารพสิทธิในทรัพย์สิน, ความเสมอภาคทางเพศ, ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม, ความน่าเชื่อถือ, ความใส่ใจต่อสิทธิมนุษยชน, เสรีภาพทางศาสนา, และความก้าวหน้า โดยคะแนนเฉลี่ยนในหมวดนี้อยู่ที่ 0.3 คะแนน

ขณะที่หมวดอำนาจมีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับหมวดพลเมือง โดยคำนวณคะแนนจากความเข้มแข็งของทหาร, ความเข้มแข็งของพันธมิตรนานาชาติ, ความมีอิทธิพลทางการเมือง, ความมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ, และผู้นำ โดยสองหมวดย่อยสุดท้ายถือเป็นหมวดที่มีคะแนนมากที่สุดในหมวดอำนาจ

นอกจากอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกแล้ว เว็บไซต์ยูเอสนิวส์ยังตีพิมพ์การจัดอันในประเด็นอื่น ๆ โดยประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ และเป็นอันดับ 6 ในการจัดอันดับประเทศที่เหมาะแก่การลงทุนมากที่สุดอีกด้วย

ขณะประเทศที่ครองตำแหน่งประเทศที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับครั้งรองจากเยอรมนี คือแคนาดา และสหราชอาณาจักรตามลำดับ

ทั้งนี้ การจัดอันดับนี้จัดขึ้นโดยประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทวางกลยุทธ์ตราสินค้า “บีเอวี คอนซัลติ้ง” และโรงเรียนธุรกิจวาร์ตันประจำมหาวิทยาลัยเพนน์ซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยสำรวจผู้เข้าร่วมมากกว่า 16,000 คนจากภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาคของสหรัฐฯเพื่อให้คะแนนประเทศต่างๆ

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Comments

comments