ระนองรุกเชื่อมท่องเที่ยวเกาะสองรับเออีซี | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ระนองรุกเชื่อมท่องเที่ยวเกาะสองรับเออีซี

ระนองรุกเชื่อมท่องเที่ยวเกาะสองรับเออีซี

applo04-696x380

ระนองรุกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเกาะสองรับเปิดเออีซี เผยเล็งพื้นที่ทางตอนใต้ย่านมะริดและทวาย ชี้มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่สวยงามทัดเทียมอันดามันของไทย ด้านเอกชนขานรับวางแผนผสมผสานแพ็กเกจเที่ยว 2 จังหวัดไทย-เมียนมา

นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ภาครัฐและเอกชนจังหวัดระนอง อาทิ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ได้กระชับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนใต้ที่จังหวัดระนองกับจังหวัดเกาะสอง ถือเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการเดินทางเข้าออกของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ จึงได้เริ่มมองหาแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวต่อกันเพิ่มมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดระนองได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสนามบินเกาะสอง ซึ่งเป็นสนามบินสำคัญทางตอนใต้เมียนมา ที่เชื่อมโยงการคมนาคมสู่กรุงย่างกุ้งและพื้นที่ทางตอนใต้ย่านมะริดและทวาย อีกทั้งสนามบินเกาะสองกำลังจะมีบทบาทสำคัญมากในการเชื่อมโยงการคมนาคมทางตอนใต้ในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย ด้านจังหวัดระนองรับการเปิดเออีซี ที่ทำให้การเดินทางเข้า-ออกทางตอนใต้มีมากขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยว การค้าลงทุนที่จะขยายตัวตามมาอีกมากในอนาคต ซึ่งการคมนาคมจะเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นตัวแปรสำคัญในการรองรับการขยายตัวในด้านต่างๆ ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือระหว่างไทย-เมียนมา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นจะส่งผลดีตามาต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือต่างๆระหว่างกัน

ด้านนายสนชัย อุ่ยเต็กเค่ง อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง กล่าวว่า ทางจังหวัดระนองและภาคเอกชนกำลังเร่งผลักดันให้จังหวัดระนองเป็นเกตเวย์(Gate Way )ในด้านการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับเมียนมา โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะและชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดระนองมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ เนื่องจากมีความพร้อมด้านท่าเรือ อีกทั้งการเปิดช่องทางการเข้าออกของเมียนมาที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าออกทางช่องทางด้านจังหวัดระนอง-เกาะสองได้ ซึ่งจะส่งผลดีในการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเข้าไปยังประเทศเมียนมา

“การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเมียนมา โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะและชายฝั่งทะเลอันดามัน เช่น หมู่เกาะมะริด ที่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 800 เกาะ มีความสวยงามเช่นเดียวกับหมู่เกาะแถบอันดามันของไทย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลเมียนมาได้มีแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่นี้อยู่แล้ว ดังนั้นทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง จะเน้นการเป็นฐานในการเชื่อมต่อเข้าไปเที่ยวหมู่เกาะมะริด โดยการเป็นตัวกลางจัดหานักท่องเที่ยวเชื่อมต่อไปยังเมียนมา และนำมาเป็นส่วนผสมกับแพ็กเกจทัวร์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาต่อวีซ่า ได้พักและท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง”

ที่มา:จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Comments

comments