รายนามสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Member > ATTA Member > รายนามสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน 2567

รายนามสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 มีจำนวน 4 บริษัท มีดังต่อไปนี้

สมาชิกสามัญ
1. บริษัท ไชน่า ทราเวล เซอร์วิส เฮด ออฟฟิศ (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท ไกด์ไลน์ ฮอลิเดย์ จำกัด
3. บริษัท โบยบิน (ไทย) จำกัด

สมาชิกสมทบ
4. บริษัท ฟีน่า เอ็ซเทท จำกัด

Comments

comments