รายนามสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Member > ATTA Member > รายนามสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

รายนามสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 มีจำนวน 10 บริษัท มีดังต่อไปนี้

สมาชิกสามัญ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดสทิเนชั่น เอนนีแวร์ (ไทยแลนด์)
2. บริษัท ซุปเปอร์บลู จำกัด
3. บริษัท ไทลี่จง ทราเวล กรุ๊ป จำกัด
4. บริษัท ลัคกี้ แลนด์ไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
5. บริษัท โอเวอร์ซีส์ ชาร์เตอร์ ทราเวล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
6. บริษัท ไทย ซัน ทราวล จำกัด
7. บริษัท ไท้วั่นเป่า ทราเวล จำกัด
8. บริษัท ฉางหลง88 จำกัด
9. บริษัท ลิงก์โร้ดทราเวล จำกัด
10. บริษัท ไทยยูเนี่ยน 289 จำกัด

Comments

comments