ร่วมงาน Bali & Beyond Travel Fair 2018 (BBTF 2018) ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > ร่วมงาน Bali & Beyond Travel Fair 2018 (BBTF 2018) ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสมาคมฯ โดยมี คุณผดุงชัย พิสุทธาดามงคล, คุณสุมาลี ว่องเจริญกุล, คุณยุทธนา เหล็กเพ็ชร, คุณพรสวัสดิ์ นวพล, คุณอัมพล แซ่ตัน พร้อมด้วยสมาชิกเดินทางเข้าร่วมงาน Bali & Beyond Travel Fair 2018 (BBTF 2018) งานนี้สมาคมฯ สนับสนุนเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ในการพบปะเจรจาผู้ค้าต่างประเทศ เพื่อเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

 

Comments

comments