ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าพบนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 602,000.00 บาท จากสายธารน้ำใจท่านสมาชิกและผู้ทรงเกียรติ ส่งมอบเงินบริจาคผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
acquire nolvadex

IMG_8357

Comments

comments