25 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ (ATTA) ร่วมรับฟังการแถลงสถานการณ์การท่องเที่ยว เดือน พฤศจิกายน 2560 โดยท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > 25 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ (ATTA) ร่วมรับฟังการแถลงสถานการณ์การท่องเที่ยว เดือน พฤศจิกายน 2560 โดยท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการ (ATTA) นำโดยคุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังการแถลงสถานการณ์การท่องเที่ยว เดือน พฤศจิกายน 2560            โดยท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ และเข้าขอพรปีใหม่ จากท่านปลัดฯ พงษ์ภาณุ และท่านทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ถนนราชดำเนินนอก

 

 

 

Comments

comments