ร่วมอภิปรายในงานประชุมสัมมนาวิชาการ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > ร่วมอภิปรายในงานประชุมสัมมนาวิชาการ วันที่ 19 ตุลาคม 2558

วันที่ 19 ตุลาคม 2558  ร่วมอภิปรายในงานประชุมสัมมนาวิชาการ เวลา 09.00 น. คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ”อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต้องการคนอย่างไรเพื่อขยายการเติบโตในภูมิภาค” และร่วมอภิปรายในหัวข้อ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต้องการคนลักษณะไหนมาช่วยขับเคลื่อน” โดยมี คุณวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

10421154_898467146914244_1854382465634467990_n 11013359_901496706611288_1441725298885052227_n 12108877_901496523277973_4197460409893834163_n 12122888_901495093278116_2143772171843438057_n 12187932_901496103278015_5911400562844373753_n 12189843_901496193278006_801230322076349411_n 12191648_901496609944631_7788237782065733649_n 12191946_901496709944621_4912435041214550201_n 12191955_901495129944779_1673721085820238053_n 12193306_901495166611442_3700451561269032377_n 12193386_901496466611312_7924116861328992411_n

Comments

comments