ร่วมเซ็น MOU กับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ในกิจกรรม New Taipei City | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > ร่วมเซ็น MOU กับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ในกิจกรรม New Taipei City

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) คุณวิชิต ประกอบโกศล เป็นผู้แทนสมาคมฯ เซ็น MOU กับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน โดยมี นายเฉิน กั้วจวิน ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยว New Taipei City นายเดน จุง รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารรายได้ EVA Air นายซึ่งจื้อเฉียง ที่ปรึกษาเทศบาลนคร New Taipei City พร้อมหน่วยงานท่องเที่ยวต่างๆส่วนภาคเอกชนของเมืองไทย ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในกิจกรมการท่องเที่ยวใหม่สู่ New Taipei City ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งธรรมชาติ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และตลาดเก่า โดยการท่องเที่ยว New Taipei City ได้ร่วมกับสายการบิน EVA Air จัดโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในกิจกรรม New Taipei City อีกด้วย
purchase Lasix
IMG_9553

Comments

comments