ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) คุณวิชิต ประกอบโกศล และกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
nolvadex reviews
02

Comments

comments