ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน ในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 
Children aged 5 to 12 years and weighing 35 kg buy motilium 10 mg (1 tab.) 3-4 times / day.

IMG_7890

Comments

comments