สทท.หนุนชุมชนท่องเที่ยว คาดนทท.ตลาดโลกขยายตัวต่อเนื่อง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > สทท.หนุนชุมชนท่องเที่ยว คาดนทท.ตลาดโลกขยายตัวต่อเนื่อง

สทท.หนุนชุมชนท่องเที่ยว คาดนทท.ตลาดโลกขยายตัวต่อเนื่อง

นับเป็นการเติบโตที่เกินเป้าหมายที่วางไว้อยู่พอสมควรทีเดียวสำหรับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในปี 2558 ที่ผ่านมา

จากข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่า ตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวปี 2558 มีมูลค่ารวม 2.23 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30,000 ล้านบาท เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 1.44 ล้านล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 29.88 ล้านคน สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมา 138.8 ล้านคนครั้ง มีรายได้หมุนเวียนในประเทศ 7.9 แสนล้านบาท

“อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก” ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) บอกว่า หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทย 32.54 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2558

และจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.4 ล้านล้านบาท โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.60 ล้านล้านบาท ที่เหลือเป็นรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลังจากที่ปีที่แล้วสร้างรายได้เกินเป้าหมายได้ถึง 3 หมื่นล้านบาท

ประกอบกับปีนี้บรรยากาศการค้าขายและเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะดี เนื่องจากรัฐบาลได้กระตุ้นการจับจ่ายภาคประชาชนด้วย ไม่เฉพาะด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น

อีกทั้งยังเชื่อว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในไตรมาสแรกของปีนี้น่าจะอยู่ที่ราว 103 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเล็กน้อย

ทั้งนี้ มองด้วยว่า นักท่องเที่ยวจากยุโรป ซึ่งมีวันพักเฉลี่ยและค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงนั้นจะมีสัดส่วนที่ลดลง ขณะที่นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกและอาเซียน ซึ่งมีวันพักเฉลี่ยและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่ำกว่าจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก

ทำให้คาดว่าในปี 2559 วันพักเฉลี่ยจะลดลงเล็กน้อยเหลือ 9.12 วัน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็น 48,028.70 บาทต่อคน

และเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและช่วยไม่ให้นักท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวหลัก ๆ เท่านั้น สทท.ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2 โครงการ

ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดย อพท.ได้กำหนดพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบไว้ 8 แห่ง อาทิ บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด บ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านชากแง้ว จังหวัดชลบุรี ชุมชนตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย ชุมชนตำบลปลาบ่า จังหวัดเลย ชุมชนตำบลบ่อสวก จังหวัดน่าน ฯลฯ

และ 2.โครงการทวีคูณพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และพัฒนาบุคลากรเมืองอู่ทอง โดยถือเป็นโครงการต่อเนื่องที่ สทท.ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ร่วมกับ อพท.มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่เมืองโบราณอู่ทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ เชิงเกษตร การศึกษาเรียนรู้ และเชิงสุขภาพ

นอกจากนี้ยังบูรณาการเชิงปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื่องจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นความสำเร็จของการเติบโตเชิงปริมาณทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ยังคงมีปัญหาในเชิงคุณภาพที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวจากการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ปัญหาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเข้าถึง การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวที่ยังขาดแคลน ฯลฯ

โดยมองว่าโอกาสทางการตลาดของท่องเที่ยวไทยยังมีอีกมาก จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวตลาดโลก และยังมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก จะเป็นปัจจัยเสี่ยงและสร้างโอกาสให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Comments

comments