สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 5 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 5

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 5

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง วอเตอร์เกทบอลรูม A-B ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

IMG_9734

DSC00145
More about buy cipro is a brand-name drug.
DSC00194

Comments

comments