สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เซ็น MOU กับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เซ็น MOU กับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) คุณวิชิต ประกอบโกศล เป็นผู้แทนสมาคมฯ เซ็น MOU กับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน โดยมี นายเฉิน กั้วจวิน ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยว New Taipei City นายเดน จุง รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารรายได้ EVA Air นายซึ่งจื้อเฉียง ที่ปรึกษาเทศบาลนคร New Taipei City พร้อมหน่วยงานท่องเที่ยวต่างๆส่วนภาคเอกชนของเมืองไทย

IMG_9517

IMG_9484
cheap dopoxetine
IMG_9553

IMG_9545

Comments

comments