สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมลงนาม MOU กับ Macao Travel Agency Association เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมลงนาม MOU กับ Macao Travel Agency Association เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมลงนาม MOU กับ Macao Travel Agency Association เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต

Comments

comments