สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ลงนามความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมเมืองไทจง ไต้หวัน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ลงนามความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมเมืองไทจง ไต้หวัน

คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ลงนามความร่วมมือกับ Mr.Chen, Sheng-Shan นายกสมาคมโรงแรมเมืองไทจง ไต้หวัน ในสัญญาการทำธุรกิจท่องเที่ยว และความร่วมมือวางโปรแกรมท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในอนาคต ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ATTA ชั้น 10 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์
Treatment purchase deltasone depend on the size of the dose and duration of treatment.
IMG_7627

Comments

comments