สสปน. จัดงาน Thailand Innovative Meetings Exchange 2024 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > สสปน. จัดงาน Thailand Innovative Meetings Exchange 2024

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (MI) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) มีกำหนดจัดงาน TIME 2024 – Thailand Innovative Meetings Exchange 2024 ขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2567 ที่จะถึงนี้ ที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ภายในงาน TIME 2024 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม Knowledge Exchange, กิจกรรม Business Exchange และ กิจกรรม Experience Exchange รายละเอียดดังต่อไปนี้

* กิจกรรม Knowledge Exchange: กิจกรรมสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการไทย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2567
* กิจกรรม Business Exchange: กิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อจากต่างประเทศและผู้ขายซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้างโอกาสทางการขายให้แก่ผู้ประกอบการไทย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2567
* กิจกรรม Experience Exchange: กิจกรรม familiarization trip นำเสนอสินค้าและบริการไมซ์ในจุดหมายปลายทางต่างๆ สร้างประสบการณ์ประทับใจให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศ พร้อมเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการจัดงานไมซ์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2567

สามารถติดตามรายละเอียดของงานได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/share/aP9gkMGqV6NXtxMx/?mibextid=oFDknk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/tceb-thailand-meetings-incentives-ba7b07218_time-time2024-knowledgeexchange-activity-7201422428814651392-zLle?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Instagram: https://www.instagram.com/p/C7iXqLcygxy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Comments

comments