สานพลังประชารัฐ เซ็น MOU โปรโมตโครงการ “Amazing Thai Taste” ส่งเสริมท่องเที่ยวไทย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > สานพลังประชารัฐ เซ็น MOU โปรโมตโครงการ “Amazing Thai Taste” ส่งเสริมท่องเที่ยวไทย

สานพลังประชารัฐ เซ็น MOU โปรโมตโครงการ “Amazing Thai Taste” ส่งเสริมท่องเที่ยวไทย

14634668811463466925l

คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่าน “โครงการ Amazing Thai Taste” โดยมุ่งหวังให้ภาคการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวบริโภคอาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทยมากขึ้น เพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและชุมชน ตลอดจนสร้างแบรนด์ของอาหารไทย ข้าวไทย ผลไม้ไทย ให้เป็น Premium Product เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น

ภาคการท่องเที่ยว ถือว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างมาก เห็นได้จากปี 2558 การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 2.2 ล้านล้านบาท โดยการขับเคลื่อนโครงการ Amazing Thai Taste คาดว่าจะสร้างมูลค่าการบริโภคอาหารไทย ข้าวไทยและผลไม้ไทย เพิ่มขึ้นประมาณ 10% หรือ 12,000 ล้านบาทในปี 2559

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ Amazing Thai Taste นี้ ประกอบด้วยความร่วมมือของ 37 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท   คิง เพาเวอร์ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย บริษัท พีเอส เมนแลนด์ จำกัด (ตลาดไอรยา) บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ตลาด อ.ต.ก.) สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมเชฟประเทศไทย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด   บริษัท บางกอก เอ็กซิบิชั่น เซอร์วิส จำกัด และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

กรอบแนวทางความร่วมมือโครงการ Amazing Thai Taste จะมุ่งขับเคลื่อนโครงการ Amazing Thai Taste โดยภาคส่วนต่างๆ จะทำผ่านกิจกรรมต่างๆ ในทุก Touch Points ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวพร้อมๆ กัน ในทิศทางเดียวกัน (Single Message)


สำหรับกิจกรรมหลัก มีทั้งหมด 4 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่

1. กิจกรรมโปรโมตการทานอาหารไทย 6 อย่าง ไตรมาสละ 2 อย่าง

ไตรมาสที่ 2 : ผัดไทย ต้มยำกุ้ง

ไตรมาสที่ 3 : แกงเขียวหวาน ส้มตำ

ไตรมาสที่ 4 : มัสมั่น ต้มข่าไก่


2. กิจกรรมโปรโมตการทานผลไม้ไทย ตามฤดูกาลแต่ละไตรมาส

ไตรมาสที่ 2 : ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ ลิ้นจี่ กระท้อน

ไตรมาสที่ 3 : ทุเรียน เงาะ มังคุด ลำไย ลองกอง ส้มโอ

ไตรมาสที่ 4 : มะละกอ สัปปะรด กล้วยหอม

3. เปิดตัวโครงการ Amazing Thai Taste อย่างเป็นทางการในงาน THAIFEX-World of Food ASIA 2016 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

4. จัดงาน Thai Food Festival ในเดือนกันยายน 2559 โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันโปรโมตอาหารไทย 6 อย่าง ข้าวไทยและผลไม้ไทย พร้อมๆ กันทุกช่องทางทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว มีกรอบระยะเวลาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วทุกฝ่ายจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาและกรอบความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฯ ต่อไป

updated: 17 พ.ค. 2559 เวลา 13:40:07 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1463466881

Comments

comments