สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 3 ราย และได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 3 ราย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 3 ราย และได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 3 ราย

เรียน ท่านสมาชิกฯ

ตามที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 3 ราย และได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 3 ราย

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (2) ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มาตรา 45 มาตรา 46 ประกอบมาตรา 80 ซึ่งมีบทระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.บริษัท ต้า เต๋อ ซิง ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด
2.บริษัท ไท่ ว่าน กั๋ว ทราเวล จำกัด
3.บริษัท ทวัน ฮอลิเดย์ จำกัด

คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.บริษัท โมสต์ เบส อินเตอร์ เนชั่นแนล ทัวร์ จำกัด
2.บริษัท ไทย ทง ยี่ ทราเวล กรุ๊ป จำกัด
3.บริษัท หัวฉาย จำกัด

จึงประชาสัมพันธ์คำสั่งดังกล่าวมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล***
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดที่นี่:402_สน.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ ขอแจ้งข้อมูล

402_สน.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ ขอแจ้งข้อมูล 1

402_สน.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ ขอแจ้งข้อมูล 2

402_สน.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ ขอแจ้งข้อมูล 3

402_สน.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ ขอแจ้งข้อมูล 4

402_สน.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ ขอแจ้งข้อมูล 5

402_สน.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ ขอแจ้งข้อมูล 6

402_สน.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ ขอแจ้งข้อมูล 7

Comments

comments