สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คู่มือการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมทางเว็ปไซต์ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คู่มือการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมทางเว็ปไซต์ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์

เรียน       ท่านสมาชิก

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คู่มือการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมทางเว็ปไซต์ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments