สำนักอนามัย สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวงดให้อาหารนกพิราบ ในพื้นที่สาธารณะ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > สำนักอนามัย สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวงดให้อาหารนกพิราบ ในพื้นที่สาธารณะ

ดาวน์โหลด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวงดให้อาหารนกพิราบ

เรียน ท่านสมาชิกฯ

สำนักอนามัย สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวงดให้อาหารนกพิราบ ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
—————————–ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8 
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th 
Website : https://www.atta.or.th
Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments