อบรมหลักสูตร “Sticker Line Design (Intensive)” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > อบรมหลักสูตร “Sticker Line Design (Intensive)”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA จัดอบรมหลักสูตร “Sticker Line Design (Intensive)” ให้กับสมาชิก ณ ห้องประชุม ATTA วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ท่านสมาชิกได้รับความรู้การออกแบบสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์เป็นของตัวเอง ให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้า รวมทั้งเป็นการเพิ่มยอดธุรกิจด้านการตลาดออนไลน์ด้วยสติ๊กเกอร์ไลน์อีกด้วย
buy lioresal

Comments

comments