อบรมให้กับสมาชิกสมาคมฯ หลักสูตร Magazine Design with Adobe InDesign (Intensive) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > อบรมให้กับสมาชิกสมาคมฯ หลักสูตร Magazine Design with Adobe InDesign (Intensive)

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA จัดอบรมให้กับสมาชิกสมาคมฯ หลักสูตร Magazine  Design with Adobe InDesign (Intensive)  สถาบัน NET DESIGN เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับงาน ตกแต่งภาพ ตัดต่อรูปภาพ การออกแบบโลโก้ Branding  งาน Graphic งานพิมพ์เอกสาร การนำเสนอข้อมูลเพื่อทำสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง การเตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิตอล ณ ห้องประชุม ATTA  ชั้น10 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

IMG_3615

IMG_3648
Much buy zoloft buy tablets India.
IMG_3607

IMG_3667

Comments

comments