อพท.จ่อตั้ง 2 พื้นที่พิเศษ “หัวหิน-เชียงแสน” หนุนเที่ยวชุมชน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > อพท.จ่อตั้ง 2 พื้นที่พิเศษ “หัวหิน-เชียงแสน” หนุนเที่ยวชุมชน

อพท.จ่อตั้ง 2 พื้นที่พิเศษ “หัวหิน-เชียงแสน” หนุนเที่ยวชุมชน

“อพท.” ชูยุทธศาสตร์ปี”59 ดันการเติบโตด้านรายได้ท่องเที่ยวสู่ชุมชน หนุนเศรษฐกิจโตยั่งยืนตามนโยบายประชารัฐ เล็งคลอด 2 พื้นที่พิเศษ “หัวหิน-เชียงแสน” พร้อมเร่งศึกษาอีก 10 พื้นที่เป้าหมาย

พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กล่าวว่า อพท.เตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมอีก 2 พื้นที่ คือ พื้นที่พิเศษเมืองหัวหิน-ชะอำ และพื้นที่เชื่อมโยง กับพื้นที่เมืองโบราณเชียงแสน และพื้นที่เชื่อมโยงจังหวัดเชียงราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2559

โดยปัจจุบัน อพท.มีพื้นที่พิเศษในการเข้าไปส่งเสริมแล้ว 6 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 2.พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

3.พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร 4.พื้นที่พิเศษเลย 5.พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และ 6.พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นอกจากนี้ ยังมีอีก 10 พื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ และเตรียมจะศึกษาเพิ่มเติมภายในปี 2560 โดยคัดจาก 40 พื้นที่ที่ อพท.เคยศึกษาไว้เมื่อหลายปีก่อน ได้แก่ 1.กลุ่มวัฒนธรรมล้านนา ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงแสน ลำพูน ลำปาง 2.พื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3.พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 4.พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง และพื้นที่เชื่อมโยง 5.พื้นที่ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำน้อย-ท่าจีนและพื้นที่เชื่อมโยง

6.พื้นที่อุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวและพื้นที่เชื่อมโยง 7.พื้นที่อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก 8.พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 9.พื้นที่เกาะสมุย-พะงัน และ 10.พื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลสาบสงขลา

“ยุทธศาสตร์ของ อพท.ปี 2559 จะมุ่งกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่อพท.เข้าไปส่งเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในระดับชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายประชารัฐ ส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง”

สำหรับทิศทางการดำเนินงานของ อพท.ในช่วง 3-5 ปีนับจากนี้นั้น พันเอกนาฬิกอติภัคกล่าวว่า จะมุ่งขยายผลสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้ชุมชน ผ่านเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ เพื่อให้ชมรมเป็นผู้ขับเคลื่อนและเป็นพี่เลี้ยงแก่ชุมชนขยายผล โดยมีเป้าหมายร่วมกับภาคีทั้ง 30 องค์กรที่มุ่งลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับ 1,500 ตำบล ภายในปี 2559 และเพิ่มเป็น 2,500 ตำบลภายในปี 2560

ผู้อำนวยการ อพท.กล่าวเพิ่มเติมว่า มั่นใจว่าในช่วง 1.5-2 ปีนับจากนี้ อพท.จะไม่ถูกยุบ หลังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี ได้บอกชัดแล้วว่า ก่อนการเลือกตั้ง จะไม่มีการยุบหรือควบรวมองค์การมหาชนใด ๆ ทั้งสิ้น ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตัดสินใจ โดย อพท.จะใช้เวลาในช่วงนี้เร่งทำความเข้าใจว่าบทบาทการทำงานของ อพท.ไม่ซ้ำซ้อนกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการควบรวม อพท.ไปอยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจริง ก็พร้อมเป็นหน่วยปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือถ้าอยู่ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก็พร้อมเป็นถังความคิด กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

ที่มา:ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Comments

comments