อพท.พัทยาหนุน “กรีนโฮเต็ล” เปิดแอปให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > อพท.พัทยาหนุน “กรีนโฮเต็ล” เปิดแอปให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว

อพท.พัทยาหนุน “กรีนโฮเต็ล” เปิดแอปให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว

14606342881460634436m

“อพท.” สำนักงานเมืองพัทยา เดินหน้าดันโรงแรมเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หวังยกระดับเทียบชั้นสากล พร้อมเพิ่มดีกรีให้บริการนักท่องเที่ยว ใช้ลูกเล่นไอทีเปิดตัว “Smart Pattaya Application” บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

นายธิติ จันทร์แต่งผล รองผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า มุ่งส่งเสริมให้สถานประกอบการในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เนื่องจากเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีจำนวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก อพท.จึงได้ร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ สังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรีนโฮเต็ล)

สำหรับการส่งเสริม ผู้ประกอบการนั้น ทาง อพท.จะจัดทำมาตรฐานในการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานสากล โดยจะส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ เพื่อทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและ พื้นที่เชื่อมโยง ปัจจุบันมีโรงแรมเข้าร่วมโครงการรวม 40 แห่ง

“พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาฯจะเป็นพื้นที่นำร่อง ในการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานโรงแรมสู่มาตรฐานสากล ก่อนจะขยายไปสู่พื้นที่พิเศษอื่น ๆ ของ อพท. ซึ่งรูปแบบโครงการจะคิดหลักสูตรง่าย ๆ ใกล้ตัว ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการร่วมทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

ขณะเดียวกันก็จะแสดงให้ผู้ประกอบการเห็นว่า หากทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยเพิ่มรายได้ด้วย อีกทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะยุโรป ต้องการพักอาศัยในโรงแรมที่ทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานกรีนโฮเต็ล

โดย อพท.นำมาตรฐานดังกล่าวนี้มาส่งเสริมให้โรงแรมที่เป็นภาคีเครือข่ายได้เข้า ร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานด้านการบริการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยาได้เทียบชั้นระดับสากล โดยโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นโรงแรมที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย

นอกจากนี้ อพท.ยังได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application Platform เพื่อบริการข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่ เชื่อมโยง โดยนำเทคโนโลยีด้านไอทีและกระแสความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟน?ของนักท่องเที่ยว มาจัดทำเป็นบริการ?ท่องเที่ยวพัทยาทางเลือกใหม่ ในชื่อ “สมาร์ท พัทยา แอปพลิเคชั่น” (Smart Pattaya Application)

“แอปพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่ อพท.แนะนำไว้ หรือนักท่องเที่ยวจะออกแบบการเดินทางท่องเที่ยวของตัวเองและแชร์ให้เพื่อน ๆ ก็ได้ เพราะแอปพลิเคชั่นนี้จะมีบริการข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง และมีข้อมูลอธิบายถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษารัสเซีย” นายธิติกล่าว

 

ที่มา

updated: 14 เม.ย 2559 เวลา 18:44:00 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1460634288

Comments

comments