เจาะพฤติกรรมนักท่องเที่ยว “คนไทย” ไม่เหมือนชาติใดในโลก | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > เจาะพฤติกรรมนักท่องเที่ยว “คนไทย” ไม่เหมือนชาติใดในโลก

เจาะพฤติกรรมนักท่องเที่ยว “คนไทย” ไม่เหมือนชาติใดในโลก

2016-05-24_15-44-52

แน่นอนว่า นักท่องเที่ยวทั่วโลกมีพฤติกรรมที่หลากหลายมาก แต่ละชาติ แต่ละวัย ก็จะมีความแตกต่างกันที่ชัดเจน

นั่นหมายความว่า องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ละประเทศจะต้องเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในแต่ละตลาดอย่างลึกซึ้งเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง ตรงใจ

“เอ็กซ์พีเดีย” หรือ Expedia.co.th เว็บไซต์บริการด้านการท่องเที่ยว ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางการตลาด “นอร์ธสตาร์” (Northstar) ทำการสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับความนิยมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากหลากหลายมุมโลก รวมทั้งประเทศไทย ภายใต้โปรเจ็กต์“Expedia Sky Conduct Report”

โดยการสุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยว จำนวน 11,026 คน จาก 22 ประเทศ เช่น มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทย และประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ภายในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวไทยกว่า 79% ที่เดินทางโดยสารเครื่องบินเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อการพักผ่อนเป็นจำนวนสูงถึง 5 ครั้งต่อคน

ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มีเพียง 65% ซึ่งชี้ให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวไทยเป็นตลาดสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ผลสำรวจเพิ่มเติมอื่น ๆ ยังแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวไทยมีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาติอื่นอย่างชัดเจนในเรื่องวัฒนธรรม วิถีการใช้ชีวิต มารยาท สังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

“ไซม่อน ฟิเกต์” ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอินเดีย ของเอ็กซ์พีเดีย ระบุว่า ข้อมูลจากการสำรวจและศึกษาครั้งนี้ชี้ชัดว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ทำเลที่ตั้ง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางหลักในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้อย่างสะดวกสบาย

ผลสำรวจยังบอกอีกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยหลงใหลการใช้เทคโนโลยีจนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต แม้แต่บนเครื่องบินก็มักจะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยต้องมีโทรศัพท์มือถือและหูฟังติดตัวระหว่างการเดินทางไปด้วยตลอด

เรียกว่า เป็น 2 สิ่งที่ถูกให้ความสำคัญมากกว่าน้ำเสียอีก

นอกจากนี้ยังพบว่า กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวคนไทยเลือกทำมากที่สุดระหว่างการเดินทาง 5 อันดับแรกคือ การนอนพักผ่อน ซึ่งมากถึง 57.1% รองลงมาคือการฟังเพลง 41.9% การรับประทานอาหาร 36% การอ่านหนังสือ/นิตยสาร 31.7% และการเล่นอินเทอร์เน็ต 26.5%

และหากต้องเดินทางที่บินนานกว่า 10 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเลือกการนอนหลับมากถึง 77% ในขณะที่การเลือกใช้ระบบความบันเทิงภายในเครื่องบินมี 56% และรับประทานอาหาร 52%

สำหรับสิ่งของที่นักท่องเที่ยวขาดไม่ได้ หรือต้องนำติดตัวไประหว่างเดินทางบนเครื่องบิน ซึ่งผลสำรวจออกมาว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกได้จัดลำดับความสำคัญให้ “น้ำ” มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ อาหาร โทรศัพท์มือถือ หูฟัง และนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ ตามลำดับ

แต่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้นเลือกโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมากถึง54% และหูฟัง 37.9% โดยมีน้ำตามมาเป็นอันดับสาม 37.2% และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับสุดท้ายเพียง 3%

ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสำคัญมากถึง 53% และยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่นั่งที่กว้างขึ้นและอาหารพิเศษอย่างครบชุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องเดินทางในเที่ยวบินระยะไกล นานกว่า 12 ชั่วโมง

ขณะที่นักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องความสะดวกสบายแค่ 43% และเรื่องอาหารครบชุดคิดเพียง 54% ทั้งในกรณีที่เดินทางระยะใกล้หรือไกล

ไม่เพียงเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเดินทาง ซึ่งมีเพียง 14% เท่านั้นที่เลือกสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิกันที่มีจำนวนสูงถึง 35%

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวคนไทยมีพฤติกรรมเหมือนกับนักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ คือ ความพยายามเลี่ยงการชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระนั่นเอง

นั่นหมายความว่า คนไทยส่วนใหญ่ยอมจ่ายเพิ่ม หากจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

updated: 23 พ.ค. 2559 เวลา 21:10:44 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1463984207

Comments

comments