เชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > Member Monthly Meeting > เชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์  2559

เรียน       ท่านสมาชิก

สิ่งที่แนบมาด้วย     1. จดหมายเชิญพร้อมแบบตอบรับ

2. กำหนดการ

3. รายงานการประชุมสมาชิกสัญจรครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

4. รายงานการประชุมสมาชิกร่วม ATTA & THA เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559  

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์  สมัยที่ 36   ครั้งที่  7  ในวันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  2559  ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. และเชิญรับประทานอาหารว่าง)  ณ  ห้องแกรนด์ มีรอซ 1  ชั้น 3  โรงแรมอัล  มีรอส  กรุงเทพฯ  ซ. รามคำแหง 5  ถ.รามคำแหง    โทร  02 -136-8700  ( ใกล้แอร์พอร์ทลิ้งค์   สถานี รามคำแหง )

การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ ได้เชิญ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์   หักพาล  ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว  มาพบปะสมาชิกฯ  และมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ  “ธุรกิจอินบาวน์กับแนวโน้มการท่องเที่ยวในปี 2559″ โดย   ดร.อดิษฐ์   ชัยรัตนานนท์  ตำแหน่งเลขาธิการสมาคมฯ    เพื่อท่านสมาชิกจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านโปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวพร้อม ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันหลังเสร็จสิ้นการประชุม   ทั้งนี้ ท่านสมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน/บริษัท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย    กรณีมีผู้ติดตาม (เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท) โปรดพิจารณายืนยันเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ได้ที่หมายเลขโทรสาร  02-237-6045   หรืออีเมล info@www.atta.or.th   จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายเจริญ   วังอนานนท์)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

————————-ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8  Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : www.atta.or.th

Facebook :  ATTA Thailand

เอกสารแนบ   1. 090_เชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

2. วาระการประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 59

3. รายงานการประชุมสมาชิกสัญจรครั้งที่ 2-2558 วันที่ 29 พฤศจิกายน 59 ณ ศูนย์ประชุมฯจ.เชียงใหม่

4. รายงานการประชุมสมาชิกร่วม THA ATTA ครั้งที่ 14 วันที่ 27 ม.ค.59

50322155 12715644_955836311177327_764490919482352971_n

ลิงค์แผนที่  https://www.google.co.th/maps?q=Almeroz+Hotel&biw=1600&bih=799&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiqptaj6ILLAhXBv44KHfY-ATQQ_AUIBygB

Comments

comments