เชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน ร่วมงาน Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > เชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน ร่วมงาน Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market

เรียน ท่านสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน
เรื่อง งานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดโครงการ
2. กำหนดการ

ด้วย สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดทำแผนงานด้านการตลาดร่วมกัน โดยแผนงานในปี 2567 ตลาดจีนเป็นหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนเป็นตลาดที่ได้รับความสนใจมากสำหรับกลุ่มโรงแรมสมาชิก

สมาคมโรงแรมไทยจึงจัดงาน Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่โรงแรมสมาชิกและบริษัทนำเที่ยวในแต่ละภาคได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Table Top Session) ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำการตลาดร่วมกันในอนาคต โดยกำหนดจัดงานขึ้น ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 – 17.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ซึ่งจะเปิดรับสมัครสำหรับ Buyer เพียง 40 หน่วยงานเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (1 Breaks 1 Lunch)

ในการนี้ สมาคมโรงแรมไทย จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนำเที่ยวที่สนใจ สมัครเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยโปรดกรอกรายละเอียดในลิ้งค์ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/SDnjA8njNfk2Fyns6 หรือสแกน QR CODE ในเอกสารด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เพื่อจะเตรียมการนัดหมายระหว่างบริษัทนำเที่ยวและโรงแรมที่เข้าร่วมงาน (Matching Appointment) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ประชุม ตันติประเสริฐสุข
ประธานฝ่ายการตลาดสมาคมโรงแรมไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย
โทร. 02 282 5277 ต่อ 132-133
โทรสาร 02 282 5278

Comments

comments