เชิญเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Post-WTM 2017 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เชิญเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Post-WTM 2017

เรื่อง     ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว Amazing Thailand Post-WTM 2017 Road Show to Central Europe

 

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

 

 

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว Amazing Thailand Post-WTM 2017 Road Show to Central Europe โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพในตลาดยุโรปกลาง ในโอกาสที่สายการบินไทยจะเปิดบริการเที่ยวบินตรง เส้นทาง เวียนนา – กรุงเทพ  อีกครั้งในวันที่  16  พฤศจิกายน  2560  ในขณะเดียวกันก็เป็นการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพตามแผนการดำเนินงานด้านการตลาดของภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง  โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
  2. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์
  3. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

 

ในการนี้ สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thaitravelmart.com หรือติดต่อกองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ททท. 02-250-5500 ต่อ หรือ 1268รายละเอียดดังนี้
Buying cheap zoloft 30 Pills Without Rx. Anti-depressant.
 

  • จำนวน  10  ราย  จากผู้สมัครเข้าร่วมงาน WTM 2017 ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • จำนวน  20  ราย  จากผู้สมัครทั่วไป

 

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่  6  กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ททท.จะพิจารณาจากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้ามาก่อนเป็นลำดับแรก เนื่องจากรับผู้เข้าร่วมงานในจำนวนจำกัด

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  :  กำหนดการ

Comments

comments