เชิญเข้าร่วมโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2560 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เชิญเข้าร่วมโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2560

เรื่อง  เชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2560”

 

เรียน  ท่านสมาชิกฯ

 

เนื่องด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดให้มีโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ต่อเนื่องมา นับตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2560 (เป็นปีที่ 15) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้า สมาชิกสภาหอการค้าฯ สมาชิกสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลครบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของหอการค้าไทย ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด

 

ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญบริษัทของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หมดเขตรับสมัครวันที่  30  พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล หอการค้าไทย โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 2870,2882 โทรสาร 02-622-1001 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaichamber.org/pages/view/100
buy Antabuse
 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  :  รายละเอียดและคู่มือการสมัครเข้าร่วม

Comments

comments