เช่าเหมาลำ 644 ไฟลต์ทะลักเที่ยวตรุษจีน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > เช่าเหมาลำ 644 ไฟลต์ทะลักเที่ยวตรุษจีน

เช่าเหมาลำ 644 ไฟลต์ทะลักเที่ยวตรุษจีน

แอร์ไลน์สเฮโลเพิ่มไฟล์ตไม่ต่ำกว่า 644 เที่ยวบิน ชี้ส่วนใหญ่เป็นเป็นสายการบินจีนเพื่อรับดีมานต์นักท่องเที่ยวเดินทางช่วงตรุษจีนพุ่งไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน บวท.เร่งวางแผนรับมือ ด้านททท.ประเมินไทย-เทศสะพัด 3 หมื่นล้านบาท ทัวร์ชี้จ่ายเพิ่มกว่าปรกติเฉลี่ยหัวละ 6 พันบาทต่อคน/ต่อวัน

สถิติการขอเพิ่มเที่ยวบินและการเปิดบินเช่าเหมาลำในช่วงตรุษจีน 2559

                                                                          สถิติการขอเพิ่มเที่ยวบินและการเปิดบินเช่าเหมาลำในช่วงตรุษจีน 2559

จากการสำรวจของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ มีสายการบินประจำขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ และเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Extra & Charter Flight)เข้าไทย ไม่ต่ำกว่า 644 เที่ยวบินส่งผลให้สนามบินหลัก ๆของไทยจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร่วมแสนคน ไม่รวมจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินประจำตามตารางบินปกติ โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มเที่ยวบินจากสายการบินต่างๆของจีนเป็นหลัก นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือทอท.เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ช่วงตรุษจีนนี้ ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ คาดการณ์ว่าระหว่างวันที่ 3-15 กุมภาพันธ์ 2559 จะมีผู้โดยสารใช้บริการ ทั้งขาเข้าและขาออก รวมทั้งสิ้นประมาณ 2.29 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.73% แบ่งเป็นผู้โดยสารตามตารางการบินปกติ 2.22 ล้านคน และผู้โดยสารในเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำประมาณ 6.36 หมื่นคน

โดยมีจำนวนเที่ยวบินทั้งหมด 1.28 หมื่นเที่ยวบิน เพิ่มขึ้นประมาณ8.9% แบ่งเป็นเที่ยวบินตามตารางการบิน ประมาณ 1.24หมื่นเที่ยวบิน ส่วนเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ ประมาณ 429 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินประจำที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ จำนวน 82 เที่ยวบิน , สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 55 เที่ยวบิน และสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ จำนวน 54 เที่ยวบิน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวเสริมว่าท่าอากาศยานดอนเมือง จะมีจำนวนผู้โดยสารเดินทางระหว่างวันที่ 3 – 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพิ่มขึ้นกว่า 4 หมื่น คน ทำให้สนามบินจึงได้เปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 (Pier 5)พื้นที่ 8.6 พันตารางเมตรภายในอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2เมื่อสิ้นเดือนมกราคม2559 เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสารและช่วยลดความแออัดของผู้โดยสารในช่วงดังกล่าว

นอกจากนี้สนามบินดอนเมือง ยังได้เร่งรัดการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้งานเพิ่มเติม เช่น การปรับปรุงพื้นที่กว่า 2.2พันตารางเมตรบริเวณสายพานรับกระเป๋าหมายเลข 4 ถึง 6 อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ซึ่งเดิมให้บริการผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ แต่ภายหลังเมื่อมีการเปิดใช้อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 จึงได้ปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเพิ่มเติม เป็นต้น

ด้านนางมนฤดี เกตุพันธ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วงตรุษจีนนี้มีสายการบินของจีน แจ้งขอเพิ่มเที่ยวบินและเปิดทำการบินแบบเช่าเหมาลำสู่สนามบินภูเก็ตรวมกว่า 29 เที่ยวบิน มีจำนวนผู้โดยสารกว่า 4,286 คน ไม่รวมการเดินทางมาโดยเที่ยวบินปกติ ซึ่งกว่า 80% เป็นสายการบินจากประเทศจีน อย่างไชน่า เซ้ทธ์เทิร์นแอร์ไลน์ส ไชน่า อีสเทิร์นเซี้ยงไฮ้ แอร์ไลน์ เป็นต้น โดยการขอเพิ่มเที่ยวบินของสนามบินภูเก็ต เริ่มมาตั้งแต่ 25 มกราคม-25 กุมภาพันธ์2559

ขณะที่นางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า บวท.ได้ออกมาตรการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงดังกล่าวใน 2 สนามบินหลักโดยคาดว่าสนามบินดอนเมืองช่วงวันที่ 3-15 กุมภาพันธ์จะมีเที่ยวบินถึง 8,733 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 700 เที่ยวบิน หรือ 8.77% ส่วนที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบิน 12,847 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นประมาณ 1 พันเที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้น 8.43%

“บวท.จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือ ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เทคโนโลยี และข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ ประกอบกับยังเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการฝึก Cobra Gold 2016 ช่วงวันที่ 9-19 กุมภาพันธ์นี้ ทำให้ต้องมีการปรับเส้นทางบินให้กับสายการบินเพื่อหลบหลีกพื้นที่ฝึกบินด้วย”

นายวิษณุ เจริญศิลป์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า ททท.ได้สนับสนุนการจัดงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช และเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาคใน 13 พื้นที่หลักด้านการท่องเที่ยว อาทิ เฮง เฮง เฮง ตรุษจีนโคราช งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต การจัดงานในปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลจีน ในการแสดงทางวัฒนธรรม มีนักแสดง กว่า 180 คน เดินทางมาร่วมแสดงในพื้นที่จัดงานต่าง ๆ เช่น การแสดงระบำและดนตรี จากคณะนาฏศิลป์แห่งชาติตงฟัง การแสดงกังฟูจากโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ การแสดงกายกรรม จากปักกิ่ง ฯลฯ

“คาดว่าช่วงการจัดงานวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว ใน 13 พื้นที่จัดงานที่ททท. ให้การสนับสนุนราว 6.03 แสนคน/ครั้ง สร้างรายได้ 2.35 พันล้านบาท โดยกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมได้แก่ การไหว้พระ ขอพร เสริมสร้างมงคลแก่ชีวิต แก้ปีชง ทั้งยังคาดว่าช่วงวันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว ประมาณ 1.01 ล้านคน เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 19 % สร้างรายได้ 2.99 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 % โดยเป็นนักท่องเที่ยวจาก 5 ตลาดหลักที่มีเชื้อสายจีน ได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย จำนวน 4.76 แสนคน เพิ่มขึ้น 20 % สร้างรายได้ 1.52 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 32%” รองผู้ว่าททท.กล่าว

ส่วนนายวิชิต ประกอบโกศล ประธานกลุ่ม บริษัท ซี.ซี.ที. กรุ๊ป ผู้ประกอบการตลาดทัวร์จีนรายใหญ่ กล่าวเสริมว่า คาดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ นี้ จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาฉลองเทศกาลดังกล่าวในเมืองไทยในราว 4.5 แสนคน หรือทั้งเดือนอาจจะมีมีจำนวน 8-9 แสนคน เพิ่มกว่าปีที่แล้วในราว 10 % และกระจายกันอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวหลัก โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรุงเทพฯ 60 % พัทยา 20 % และที่อื่นอีก 20 % ทั้งนี้ยังพบว่า การใข้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน ในช่วงดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากปรกติเฉลี่ยลจากวันละ5 พันบาทเป็น 6-6.5 พันบาทหรือเฉลี่ยราว 3.5 -4 หมื่นบาทต่อทริปด้วย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Comments

comments