เนื่องด้วยสมาคมฯ กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ทีมคุณวิชิต ประกอบโกศล ใคร่ขอนำเสนอนโยบาย มั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของทีม Forward Together Team มาเพื่อทราบตามไฟล์แนบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เนื่องด้วยสมาคมฯ กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ทีมคุณวิชิต ประกอบโกศล ใคร่ขอนำเสนอนโยบาย มั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของทีม Forward Together Team มาเพื่อทราบตามไฟล์แนบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เรียน ท่านสมาชิกสามัญ

เนื่องด้วยสมาคมฯ กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

ทีมคุณวิชิต ประกอบโกศล ใคร่ขอนำเสนอนโยบาย มั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของทีม Forward Together Team มาเพื่อทราบตามไฟล์แนบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                                                                                                                ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website: https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage:  ATTA Thailand

 

Comments

comments