เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว! อาคาร 2 สนามบินดอนเมือง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว! อาคาร 2 สนามบินดอนเมือง

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว! อาคาร 2 สนามบินดอนเมือง

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท.กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้ดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทดม.ให้สามารถรองรับผู้โดยสารจาก 18.5 ล้านคนต่อปี เป็น 30 ล้านคนต่อปี (ปัจจุบัน 28.5 ล้านคนต่อปี) ประกอบด้วย การปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 การปรับปรุงแนวทางเดินด้านใต้ (South Corridor) การปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 (Pier 5)

โดย ทดม.ได้เปิดใช้งานอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 บางส่วนเพื่อให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น สำหรับการปรับปรุง Pier 5 และ South Corridor นั้น ทดม.ได้เปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 (Pier 5) และพื้นที่ South corridor ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยลดความคับคั่งของผู้โดยสาร ณ บริเวณทางออกขึ้นเครื่องภายในประเทศ ที่เดิมมีเพียง Pier 3 และ 4 ให้บริการเท่านั้น

และจะเป็นการช่วยลดความคับคั่งของผู้โดยสารจำนวนมากที่รอขึ้นเครื่องบริเวณ Bus Gate 71-78 อีกส่วนหนึ่งด้วย เนื่องจาก Pier 5 มีพื้นที่ประมาณ 8,600 ตารางเมตรและมีทางออกขึ้นเครื่อง (Gate) 6 ทางออก ซึ่งจะสามารถรองรับการให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังลดปริมาณการจราจรภายในเขตลานจอดของรถขนส่งผู้โดยสารจาก Bus Gate ขาออกไปยังหลุมจอดอากาศยานรวมไปถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามโครงการ Airport Carbon Accreditation ของ ทดม.ด้วย

นอกจากนั้น ยังได้จัดเก้าอี้สำหรับผู้โดยสารนั่งพักรอขึ้นเครื่องที่บริเวณ Pier 5 พร้อมทั้งมีร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ให้บริการ รวมทั้งห้องน้ำให้บริการทั้งที่บริเวณขาเข้าชั้น 2 และขาออกชั้น 3 ของ Pier 5 โดยในวันนี้มีจำนวนเที่ยวบิน เข้า-ออก ที่ Pier 5 ประมาณ 64 เที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศที่ใช้บริการประมาณ 9,600 คน

ทั้งนี้ คาดว่า การเปิดให้บริการ Pier 5 จะสามารถเสริมศักยภาพของ ทดม.ในการให้บริการผู้โดยสารโดยเฉพาะต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเทศกาลตรุษจีน 2559 ที่จะมีผู้โดยสารเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าวระหว่างวันที่ 3 – 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพิ่มขึ้นกว่า 40,000 คน

และพร้อมกันนี้ยังได้เร่งรัดการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้งานเพิ่มเติม เช่น การปรับปรุงพื้นที่กว่า 2,200 ตารางเมตรบริเวณสายพานรับกระเป๋าหมายเลข 4 ถึง 6 อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ซึ่งเดิมให้บริการผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ แต่ภายหลังเมื่อมีการเปิดใช้อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 จึงได้ปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่จุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 เพิ่มเติม เป็นต้น

ทั้งนี้ ทดม.ได้กำหนดเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 หรือ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเต็มรูปแบบ (Grand Opening) ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 102 ปี ทดม.

ที่มา:ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Comments

comments