เผยผลวิจัยเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมียมชาวมะกัน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > เผยผลวิจัยเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมียมชาวมะกัน

เผยผลวิจัยเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมียมชาวมะกัน

ผลการวิจัยและแนวคิดทางการตลาด สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงชาวอเมริกัน (High-value Travelers)

ผลวิจัยโครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง : ภูมิภาคอเมริกา ได้ระบุถึงความสำคัญของตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีความพร้อมจะออกเดิน ทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นจำนวนมากถึง 126 ล้านคน นับเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งยังมีปัจจัยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ที่ทำให้ตลาดนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง ที่มีศักยภาพในการเดินทางบ่อยครั้งกว่า และใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น การวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีจำนวนมากถึงกว่า 30 ล้านคน เคยเดินทางมาไทยเพียง 3.8 ล้านคนเท่านั้น ส่วนที่เหลือกว่า 26 ล้านคนยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย

 

ผลจากการวิจัย พบคุณสมบัติโดยเบื้องต้นของนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงชาวอเมริกัน กว่าร้อยละ 60 มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนตั้งแต่ประมาณ 2 แสนบาทขึ้นไป มีศักยภาพในการใช้จ่ายระหว่างท่องเที่ยวต่างประเทศสูง รวมถึงมีแนวโน้มที่จะมีมาตรฐาน และคุณภาพการดำรงชีวิตสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงนี้ สามารถจัดกลุ่มโดยพิจารณาตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้อีก 4 กลุ่ม


กลุ่มที่ 1 High-spending Senior หรือกลุ่มผู้สูงวัยที่มีรายได้สูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูง ชาวอเมริกันโดยทั่วไปอยู่มาก มีลักษณะเด่นคือ ยังคงมีความอนุรักษ์นิยม คงความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการการเรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับสังคมรุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมอ กลุ่มนี้มีประมาณ 9.5 ล้านคน

กลุ่มที่ 2 Young Executive เป็นกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ มีลักษณะเด่นคือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าทำ กล้าเสี่ยง แสวงหาความโดดเด่น หรือความสำเร็จ เรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่เพื่อช่วยพัฒนาตน กลุ่มนี้มีประมาณ 9.5 ล้านคน

กลุ่มที่ 3 Business Travelers กลุ่มนักธุรกิจระดับผู้บริหาร มีลักษณะเด่นคือ ชอบพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่าย รวมทั้งมีเหตุผลและทำในสิ่งที่เป็นไปได้จริง แต่ก็ยังมีจินตนาการที่กว้างไกล กลุ่มนี้มีประมาณ 8.4 ล้านคน

กลุ่มที่ 4 Womenomics หรือกลุ่มผู้บริหารหญิง ลักษณะของกลุ่มนี้คือ ดำรงชีวิตอย่างรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้คุณค่าของสังคมและความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีประมาณ 7.2 ล้านคน ทั้งนี้ ททท. ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2559 รายได้จากการท่องเที่ยวของตลาดนักท่องเที่ยวอเมริกันจะเติบโตเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 5.4 โดยเป็นผลจากสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมทางการตลาดบนพื้นฐานของข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยของสำนักงาน ททท. ทั้ง 2 สำนักงานในนิวยอร์ก และลอสแอนเจลิส

updated: 24 มี.ค. 2559 เวลา 19:39:03 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1458819643

Comments

comments