เรือโดยสารภูเก็ตโอดอุทยาน เก็บค่าธรรมเนียมโหด ต่างชาติหด | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > เรือโดยสารภูเก็ตโอดอุทยาน เก็บค่าธรรมเนียมโหด ต่างชาติหด

เรือโดยสารภูเก็ตโอดอุทยาน เก็บค่าธรรมเนียมโหด ต่างชาติหด

จากกรณีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ มีการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ 400 บาท จากเดิมที่เก็บ 100 บาท จนผู้ประกอบการโดยเฉพาะเรือโดยสารและเรือนำเที่ยวต่างๆ ในหลายจังหวัดเริ่มออกมาพูดถึงกันว่าทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกเดินทางไปยัง แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกว่าเท่าตัว

นายสมหมาย สงวนทรัพย์ เจ้าของและกัปตันเรือรุ่งเรืองก้าวหน้าเรือโดยสารขนาดใหญ่ ที่วิ่งนำนักท่องเที่ยวไปเกาะพีพี จ.กระบี่ และใกล้เคียง กล่าวว่า หลังกรมอุทยานฯมีการประกาศเพิ่มตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติที่ 400 บาท ทำให้มีนักท่องเที่ยวใช้บริการลดลงกว่าครึ่ง คิดว่าบางส่วนไม่เข้าใจ ทั้งที่พยายามอธิบายแล้ว จากเดิมเรือของตนมีผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเต็มลำหรือประมาณ 100 คน ต่อเที่ยว ขณะนี้เหลือประมาณ 30-50 คน จึงค่อนข้างจะกระทบ เพราะไม่คุ้มทุนในการออกเรือต่อเที่ยว อยากเรียกร้องให้มีการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ซึ่งหากลดราคาได้สักนิดก็น่าจะดีขึ้น

ด้านผู้ประกอบการเคาน์เตอร์ ทัวร์รายหนึ่ง กล่าวว่า การเก็บ 400 บาทของอุทยานฯนั้น ไม่ได้กระทบ คิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวได้ทำให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเสียหาย การเก็บ 400 บาท ก็เพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถึงแม้ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวใช้บริการลดลงบ้าง แต่ก็เชื่อว่าไม่ได้มาจากอัตราค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น แต่มาจากหลายปัญหา เช่น เศรษฐกิจโลกฝืดเคือง และการเมืองระหว่างประเทศ

ในส่วนของผู้ประกอบการเรือที่อ้างว่าได้รับผลกระทบนั้น ความจริงเกิดจากผู้ประกอบการเองมีการแข่งขันกันสูง มีการลดราคาค่าโดยสารเพื่อดึงดูดลูกค้ากันจนต่ำกว่าความเป็นจริงมาก เพราะหวังจะได้ปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้มีกำไรน้อยลง และเมื่อราคาค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นต้องปรับตาม ต้องเปลี่ยนแปลงราคาค่าโดยสาร ทำให้มีการยกเลิกไปหารายใหม่ ดังนั้น จึงผู้ประกอบการควรรักษาระดับที่มาตรฐานราคาไม่ให้ต่ำเกินไป และควรให้คำอธิบายเหตุผลกับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นเชื่อว่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

นสพ.มติชนรายวัน

Comments

comments