เสนอชื่อผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศเข้าร่วมงาน TTM Plus 2016 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > เสนอชื่อผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศเข้าร่วมงาน TTM Plus 2016

เสนอชื่อผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศเข้าร่วมงาน TTM Plus 2016

เรื่อง       เสนอชื่อผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศเข้าร่วมงาน TTM  Plus 2016

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ

สิ่งที่แนบมาด้วย   แบบฟอร์มให้ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศ

ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีกำหนดจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2016 (TTM 2016)ระหว่างวันที่  8 – 10 มิถุนายน 2559  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ขาย (Seller) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าให้กับผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจาก 60 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ Theme Smile with Us นั้น

สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกประเภทสามัญที่สนใจ  เสนอชื่อ Oversea Agent เพื่อเข้าร่วมงานThailand Travel Mart Plus 2016 (TTM+ 2016)  โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่แนบนี้ ส่งกลับมายังสมาคมฯได้ที่เบอร์โทรสาร 02-237-6045 หรือ อีเมล info@www.atta.or.th  ภายในวันที่  4  กุมภาพันธ์  2559 เพื่อทางสมาคมฯ จะนำส่งให้ ททท. ดำเนินการต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

***ส่งทางอีเมล***

นายเจริญ   วังอนานนท์

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8  Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : www.atta.or.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเสนอชื่อเข้าร่วม_TTM+2016 072

MS-Word-2-iconเสนอชื่อผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวเข้าร่วมงาน_TTM_2016

Comments

comments