เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังจังหวัดสตูลและจังหวัดราชบุรี” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังจังหวัดสตูลและจังหวัดราชบุรี”

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน  กันยายน สมัยที่  38  ครั้งที่  7

วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ แขวงรองเมือง กรุงเทพฯ โทร.02-216-9555

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณนันทวัน  ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง

คุณอาเล็น ระสุโส๊ะ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและรองประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

และคุณ สรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี

มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังจังหวัดสตูลและจังหวัดราชบุรี”

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก  1 เอกสารททท.จังหวัดตรัง  2 เอกสารททท.จังหวัดสตูล  3 เอกสารททท.จังหวัดราชบุรี

Comments

comments