เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“ถึงเวลาเที่ยวเมืองไทย…ไประยอง” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“ถึงเวลาเที่ยวเมืองไทย…ไประยอง”
เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน  ตุลาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องอโนมาแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก   คุณอัครวิชย์   เทพาสิต   ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานระยอง    

มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “ ถึงเวลาเที่ยวเมืองไทย … ไประยอง ” 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก  1 เอกสาร ททท. จังหวัดระยอง

Comments

comments