เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2560 สมัยที่  37  ครั้งที่  7 ในวัน พฤหัสบดี ที่  19  ตุลาคม  2560  ณ ห้องแมนดาริน B โรงแรม แมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2560 สมัยที่  37  ครั้งที่  7 ในวัน พฤหัสบดี ที่  19  ตุลาคม  2560  ณ ห้องแมนดาริน B โรงแรม แมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2560 สมัยที่  37  ครั้งที่  7 ในวัน พฤหัสบดี ที่  19  ตุลาคม  2560  ณ ห้องแมนดาริน B โรงแรม แมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร:  

https://drive.google.com/file/d/0B8nm6PvYGCm-WFgtRzJBVFh5UzQ/view?usp=sharing

 

Comments

comments