เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11  โรงแรม เดอะ เบอรเคลี่ย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ  กรุงเทพฯ  เวลา  9.00 – 13.30 น.  ” งบการเงิน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2561 “ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11  โรงแรม เดอะ เบอรเคลี่ย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ  กรุงเทพฯ  เวลา  9.00 – 13.30 น.  ” งบการเงิน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2561 “

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เรียน ท่านสมาชิกฯ

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11  โรงแรม เดอะ เบอรเคลี่ย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ  กรุงเทพฯ    เวลา  9.00 – 13.30 น.  ” งบการเงิน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2561 ”

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website: https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage:  ATTA Thailand

Comments

comments