เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 13.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอรเคลี่ย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 13.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอรเคลี่ย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  

 

เรียน ท่านสมาชิกฯ

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา  09.00 – 13.30 น.

ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11  โรงแรม เดอะ เบอรเคลี่ย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ  กรุงเทพฯ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website: https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage:  ATTA Thailand

Comments

comments