เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2562 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2562

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน  ตุลาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  8

วันพฤหัสบดีที่  31 ตุลาคม  2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องอโนมาแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก  เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2562

Comments

comments