แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าปี 2560 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าปี 2560

เรื่อง        แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าปี 2560
เรียน       ท่านสมาชิกฯ

 

เนื่องด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านสมาชิกผู้ประกอบการเข้าร่วม “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2560” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล หอการค้าไทย โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 2870,2880 โทรสาร 02-622-1001 หรือ เว็บไซต์ www.thaichamber.org
Together with the prevention buy lasix and treatment of serious complications.
 

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

————————————————————————

ดาวน์โหลดเอกสารแบ
1.รายละเอียดโครงการ

Comments

comments