แจ้งปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2560 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > แจ้งปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2560

เรื่อง   แจ้งปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2560

เรียน  ท่านสมาชิกฯ

 

เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักพระราชวังจะปิดทำการจำหนายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยว และงดการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นเวลา ๒ วัน และเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยว และเปิดให้เข้าสักการะพระบรมศพได้ตามปกติต่อไป ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐

 

ในการนี้ กรมการท่องเที่ยว จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ทราบถึงกำหนดการดังกล่าว ต่อไป
purchase Lasix
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

——————————————————————-

เอกสารที่แนบมาด้วย

1.แจ้งปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง.pdf

Comments

comments