แท็กซี่ญี่ปุ่น ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > แท็กซี่ญี่ปุ่น ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว

แท็กซี่ญี่ปุ่น ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว

แท็กซี่ญี่ปุ่น ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว

ญี่ปุ่นจะพัฒนาบริการแท็กซี่เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งพนักงานขับรถที่พูดภาษาต่างประเทศ รวมทั้งอาจเปิดทางให้ใช้รถส่วนตัวรับผู้โดยสารได้ในเขตที่กำหนด

ถึงแม้ญี่ปุ่นจะมีระบบคมนาคมที่ดีเยี่ยม หากแต่การโดยสารรถไฟในญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากในเมืองใหญ่ เช่น โตเกียว, โอซากา มีรถไฟนับ 10สาย และเมื่อต้องมีการเปลี่ยนสายก็จะยิ่งยุ่งยากมาก เพราะรถไฟใต้ดินของรัฐบาลท้องถิ่น, รถไฟเจอาร์ และรถไฟของเอกชนอีกหลายบริษัท แต่ละแห่งมีสถานีแยกจากกัน และไม่อาจจะใช้ตั๋วแบบเที่ยวเดียวร่วมกันได้ แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ต้องพึ่งพาอินเตอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการโดยสารรถไฟ

รถแท็กซี่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะถึงแม้ราคาจะแพงกว่ารถไฟ โดยมิเตอร์เริ่มต้นเฉลี่ยที่ 650 เยน หากแต่ในระยะทางที่ไม่ไกลมากและสามารถโดยสารได้ 4คนพร้อมที่เก็บสัมภาระ แถมส่งถึงที่หมายโดยไม่หลงทาง และไม่ต้องแบกสัมภาระขึ้นจากสถานีรถไฟ จึงถือว่าไม่แพงอย่างที่คิด
แท็กซี่ญี่ปุ่น ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ แท็กซี่ที่ญี่ปุ่นยังมีขนาดรถตั้งแต่คันเล็กไปจนถึงคันใหญ่ รวมทั้งมีหลากหลายบริษัทที่ค่าโดยสารแตกต่างกันไป และบางคันยังมีส่วนลดให้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะโดยสารแท็กซี่ที่ญี่ปุ่น คือ คนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจภาษาต่างประเทศ ซึ่งทางรัฐบาลเมืองต่างๆตระหนักถึงเรื่องนี้ดี จึงได้ร่วมกับบริษัทแท็กซี่จัดอบรมคนขับรถที่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อบริการนักท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะแล้ว โดยแท็กซี่อินเตอร์นี้ได้เริ่มทดลองในบริการในกรุงโตเกียวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สำหรับคนขับรถที่ยังพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้ ก็จะติดตั้งเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติไว้ในรถแท็กซี่ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

ทางด้านรัฐบาลญี่ปุ่นยังเตรียมจะพิจารณาแก้ไขกฎหมาย เพื่อเปิดทางให้ใช้รถส่วนตัวรับผู้โดยสารได้ในเขตที่กำหนด โดยเฉพาะในเขตชานเมืองหรือเมืองเล็กที่ไม่มีรถโดยสารหรือแท็กซี่เพียงพอ
แท็กซี่ญี่ปุ่น ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ กฎหมายปัจจุบันนี้ไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อรับผู้โดยสาร แต่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาให้เขตพิเศษบางแห่ง สามารถใช้รถส่วนตัวเป็นแท็กซี่ได้ โดยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งคิดค่าโดยสารตามที่กำหนดไว้

 

MGR Online

15 มีนาคม 2559 07:51 น.

Comments

comments