แนะนำเส้นทางการใช้บริการเดินรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สำหรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > แนะนำเส้นทางการใช้บริการเดินรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สำหรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เรียน ท่านสมาชิก

เรื่อง แนะนำเส้นทางการใช้บริการเดินรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สำหรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางการใช้บริการเดินรถไฟฟ้า เดินทางด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ สำหรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ท่านสามารถดูรายละเอียดเส้นทางได้ตามเอกสารแนบดังนี้
Dosing regimen cheap motilium the drug is taken orally.
ดาวน์โหลด 1. เส้นทางจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยสารฟรี 25 – 27 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลด 2. แนะนำจุดวางดอกไม้จันทน์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
——————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th

 

Comments

comments